Op 7 juni vond in het Technisch College Velsen (TCV) de kick-off bijeenkomst ‘De opleidingsschool van de toekomst’ plaats. Opleidingsschool H2O werd op feestelijke wijze officieel ingeluid. Een grote opkomst bestaande uit onder andere betrokken directeuren, schoolopleiders en werkplekbegeleiders van de zes opleidingslocaties en de instituutsopleiders en opleidingsdirecteuren van de UvA en HvA, zorgde voor een geslaagde bijeenkomst.

Na een welkom door Nelie Groen (directeur van het TCV), de opening door Jan Rath (College van Bestuur) en de presentatie van het opleidersteam, nam keynote-speaker Miranda Timmermans het woord. Zij is lector ‘Samen Opleiden’ bij Pabo Avans en voorzitter van de Vereniging Lerarenopleiders Nederland (VELON). Na haar bijdrage over de opleidingsschool en docent van de toekomst, vond er een World-café werksessie plaats. Hierin kwam een aantal prikkelende vragen aan bod, die van belang zijn bij de ontwikkelambities vanuit H2O.

Opleidingsschool van 2020
De opleidingsschool is door het Ministerie van OC&W benoemd als zogeheten ‘Aspirant Opleidingsschool’. Deze erkenning, en de bijbehorende subsidie, zorgen voor een krachtige impuls om de gezamenlijke ambitie gericht vorm te geven. H2O staat voor samen meer. Ons gezamenlijk doel de komende vier jaar is het opleiden van voldoende eerste- en tweedegraads docenten die beschikken over vakmanschap én meesterschap. Ook willen wij de opleiders en begeleiders die de opleidingsschool met veel enthousiasme, bevlogenheid en toewijding ontwikkeld hebben, beter faciliteren. Op deze manier kunnen we het succes de komende jaren verder vergroten.

Samenwerking
De zes opleidingslocaties: het Haarlem College, Het Schoter, het Technisch College Velsen en Maritiem College IJmuiden, het Haarlemmermeer Lyceum, Het Coornhert Lyceum en het Hoofdvaart college, werken samen met onze partners de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.