Themabijeenkomsten opleidingsschool H2O

Voor alle leraren in opleiding die een lerarenopleiding volgen en stagelopen of werkzaam zijn op een van onze opleidingslocaties, organiseren wij zogenaamde concerngestuurde themabijeenkomsten.

Concerngericht & Verbinding tussen theorie en praktijk

Dit zijn bijeenkomsten en workshops waarbij het doel is om verbinding te maken tussen het werkplekleren op school (de stage) en de theorie die op het opleidingsinstituut wordt behandeld.

Er worden onderwerpen behandeld die aansluiten op de meest voorkomende concerns van nieuwe docenten voor de klas en die passen bij de visie van opleidingsschool H2O.

We geven al deze themabijeenkomsten online, zodat docenten in opleiding van diverse locaties/in diverse contexten met en van elkaar kunnen leren.

Daarnaast zijn er op de locatie bijeenkomsten die juist context gebonden zijn of die een vervolg of verwerking zijn van eerder centraal gegeven themagroep.

Voor de eerstejaars HvA studenten zijn er op donderdagen bijeenkomsten gekoppeld aan de beroepsopdrachten van het eerste jaar. Zij volgen een locatiespecifiek programma dat op de eigen werkplek wordt aangeboden.

Intervisie

Naast de themabijeenkomsten organiseren we intervisiebijeenkomsten. Deze worden per locatie georganiseerd. Leraren in opleiding gaan een aantal keer per jaar met een vaste groep in gesprek volgens intervisiemethodieken over wat er speelt op de werkplek; in de les of in de school tijdens het werken als docent.

Op deze manier is er contact tussen leraren in opleiding onderling en leren zij van en met elkaar onder leiding van een schoolopleider. Het onderzoeken en reflecteren op het (eigen) handelen staat hierbij centraal.

Online

Door de situatie rond covid-19 zijn alle schoolgroepen de afgelopen jaren omgewerkt tot interactieve online schoolgroepen. Voor een deel van de schoolgroepen is dat een voordeel gebleken. Stagiairs/docenten in opleiding hoeven zo niet te reizen en kunnen de schoolgroep op hun stageschool of thuis volgen. In de jaaragenda staat aangegeven welke schoolgroepen online en welke op locatie worden aangeboden.

Je ontvangt bijtijds van de schoolopleider een uitnodiging en een link naar de schoolgroep.

Contact

Voor algemene vragen kun je terecht bij de programmamanager van H2O:
Sandra van Dalen  s.vandalen@dunamare.nl